vinjettbild-blind-facebook-3.png
Hem Program Vuxenutbildning Personal Elever Bibliotek Information IT-Information

Bygg- och anläggning El- och energi Ekonomi Handels- och admin. Industritekniska Introduktionsprogr. Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Vård- och omsorg Lärlingsinformation Antagningsstatistik

Relaterade sidor till

Lärlingsinformation :

Nyttolänkar:

Schema Fronter Logga in:  Mobilityguard Matsedel Intranet TG - Databas Veckoblad Läsårsplanering Sjukanmälan

Sök på sajten:

LärlingSinformation

Vad är lärling?

Lärling är ett alternativ till skolförlagd utbildning på yrkesprogrammen. Den innehåller mycket arbetsplatsförlagd tid. Samtliga utbildningar genomförs efter önskemål från det lokala näringslivet.

Tanken med den gymnasiala lärlingsutbildningen är att du direkt efter yrkesexamen ska kunna arbeta inom ett yrke.

Minst hälften av utbildningens 2500 poäng är arbetsplatsförlagd där du får specialiserade praktiska kunskaper. Resterande utbildningstid har du på vår skola. När du är ute på en arbetsplats kan du vara ensam eller tillsammans med några andra klasskamrater. Dina lärare inom programmet kommer att ha kontakter med dig och din handledare på arbetsplatsen.

Betyg

Betyg på den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen sätts av lärarna på respektive program i samråd med handledaren på arbetsplatsen. I slutbetyget kommer det att finnas en beskrivning av de utbildningsmoment som genomförts.

Programråd

Lärlingsutbildningen har ett programråd där företrädare för företagen, berörda fack, lärare och skolans elever ingår. Programrådet har i uppdrag att se till att utbildningen kvalitetssäkras och att medverka vid uppföljningar och utvärderingar av den utbildning som sker ute på arbetsplatserna.

Alla lärlingsutbildningar

Lärlingsplatser finns på följande program:

El- och energiprogrammet

Handels- och adiministrationsprogrammet

Industritekniska programmet

Vård- och omsorgsprogrammet

För ytterligare lärlingsplatser Klicka här »

Ansökan

Du söker till någon av våra lärlingsutbildningar direkt på

www.pv7.se

OBS! Antalet platser är begränsat.

Välkommen med din ansökan!

BLanketter

Till handledare:

Klicka här så kommer du till alla blanketter som berör handledaren lärling för handledaren.

TILL elever:

Klicka här så kommer du till alla blanketter som berör dig som lärlingselev

larling_knappar.jpg

Kontaktinformation:

Claes Kjerrulf

tel 0766-43 06 40

E-post: claes.kjerrulf@tranemo.se

linje_skuggad.jpg

Tranemo Gymnasieskola Brogatan 11 514 80 TRANEMO

Telefon: 0325 - 57 65 00 Telefax: 0325 - 57 65 49

E-post gymnasiet@tranemo.se

Hemsidan uppdaterades: 2016-01-26